Všeobecné podmínky

Svou koupí podporujete dobrou věc. Po objednání kalendáře se vaše informace zapíší do databáze, viz GDPR. Při objednávce se vytvoří jedinečný identifikační variabilní symbol. Následně se vám odešle potvrzovací email s tímto variabilním symbolem a číslem bankovního účtu vedeným pro Nadaci Partnerství. Pod tímto symbolem budete moci sledovat svoji platbu v projektu Sázíme Budoucnost. Všechny přijaté platby lze sledovat na tomto transparentním účtě. Pokud budete chtít daňový doklad, rádi vám jej vygenerujeme a pošleme. Stačí nám napsat email.

Během prosince 2019 budou kalendáře odeslány. Ve chvíli kdy je poškozený obal kalendáře - tedy obálka, nese vinu přepravce a vy máte právo reklamovat u přepravce. V případě poškozeného kalendáře můžete produkt reklamovat u náš, vyfoťte jej a pošlete nám fotku na email kontakt@prozdravoupudu.cz a můžeme vám poslat kalednář nový.

Po zaplacení kalendáře jdou peníze přímo na účet Nadace Partnerství, odkud nejdou vracet zpět. Není tedy možné si koupi rozmyslet a požadovat vrácení peněz. Projekt Pro Zdravou Půdu nese odpovědnost za focení, tisk a odeslání kalendáře. Za peníze vybrané odpovídá Nadace Partnerství.

Veřejná sbírka povolená Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 6. 5. 2013 pod číslem jednacím JMK/50233/2013. Datum zahájení sbírky je 30. 5. 2013. Sbírka je konána na dobu neurčitou.

Účel veřejné sbírky: Získávání dobrovolných finančních prostředků na veřejně prospěšnou činnost, zejména na pomoc nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí (např. výsadbou stromů, péčí o krajinu, zlepšením kvality veřejných prostranství, podporou a rozvojem šetrné dopravy a turistiky, péčí o přírodní bohatství).

GDPR

Udělujete tímto souhlas Marku Dvořákovi, se sídlem Úvoz 59c, 60200, Brno, IČ: 74983792, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městkého soudu v Brně, oddíl C, vložka 2. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, adresa bydliště a e-mail, telefon, název firmy, adresa firmy, ičo a dič je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem odeslání kalendáře, komunikaci a generování daňových dokladů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu: kontakt@prozdravoupudu.cz

Výše uvedené údaje mohou být sdíleny pouze s Nadací Partnerství a to pro účel - generování a zasílání daňových dokladů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

© Všechna práva vyhrazena